Dan 1 – B2B poslovno povezivanje

08:30 - 09:15

Registracija učesnika

09:15 - 09:40

Svečano otvaranje

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije
Kristofer Hil, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji
Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke
Matthias Loidold, generalni direktor kompanije MLE GmbH/Convestenics

Moderator: Aleksandar Međedović

09:40 - 10:15

Ključna tema | „Održivi lanci snabdevanja: unapređenje poslovnog uspeha kroz metodu procene životnog ciklusa (LCA)“

Stefan Emil Danielson, Circonomy Consulting, Kopenhagen

10:15 - 10:20

Nabavljati u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana

Aleksandar Međedović, Senior Expert, International Finance Corporation IFC, a member of the World Bank Group

10:20 - 10:45

Pauza za kafu

10:45 - 13:10

B2B sastanci

13:10 - 14:00

Ručak

14:00 - 17:00

B2B sastanci

17:00 - 17:30

Završna reč

> Ukupno 5 sati B2B sastanaka!!!

Dan 2 – Poseta potencijalnim dobavljačima u Srbiji

Predstavnici međunarodnih kompanija kupaca se raspoređuju u različite vođene grupe za posete dobavljačima.
Oni će se rasporediti tokom zatvaranja Konferencije prvog dana.

08:00 - 08:15

Sastanak u foajeu hotela

08:15 - 17:00

Poseta potencijalnim dobavljačima u Srbiji

(uključujući transfer i pauzu za ručak)

19:00 - 22:00

Deljenje utisaka i povratne informacije o poseti dobavljačima, kanapei